العربية

Dates des ouvertures des aéroports selon ICAO et voici la date prévue pour le Maroc

Dates des ouvertures des  aéroports selon  ICAO  et voici la date prévue pour le Maroc
Après la rupture des vols et la fermeture des frontières à cause du Coronavirus, le monde commence à reprendre petit à petit son rythme presque naturel, et voici les dates prévues pour les ouvertures des vols et aéroports selon l’Organisation de l’aviation civile internationale (ICAO)
1. Lebanon 🇱🇧 July 15, 2020
2. Bahrain 🇧🇭 June 10, 2020
3. Qatar 🇶🇦 June 10, 2020
4. Jordan 🇯🇴 July 15, 2020
5. Iraq 🇮🇶 (Air Corridor) August 1, 2020
6. Iran 🇮🇷 August 1
7. Egypt 🇪🇬 August 1
8. Saudi Arabia 🇸🇦 August 1, 2020
9. Tunisia 🇹🇳 August 1
10. sweat Baghdad 🇮🇶 first of August month
11. Japan 🇯🇵 June 15, 2020
12. Northern Macedonia 🇲🇰 June 15, 2020
13. Lithuania 🇱🇹 June 15, 2020
14. Hungary 🇭🇺 June 15, 2020
15. Poland 🇵🇱 June 15, 2020
16. Romania 🇷🇴 June 15, 2020
17. Serbia 🇷🇸 June 15, 2020
18. Netherlands 🇳🇱 June 20, 2020
19. Kazakhstan 🇰🇿 June 20, 2020
20. Albania 🇦🇱 June 22, 2020
21. Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 June 22, 2020
22. Denmark 🇩🇰 June 22, 2020
23. Estonia 🇪🇪 June 22, 2020
24. Finland 🇫🇮 June 22, 2020
25. South Korea 🇰🇷 June 22, 2020
26. Ireland 🇮🇪 June 22, 2020
27. Kyrgyzstan 🇰🇬 June 22, 2020
28. Latvia 🇱🇻 June 22, 2020
29. Norway 🇳🇴 June 22, 2020
30. Slovakia 🇸🇰 June 22, 2020
31. Australia 🇦🇺 July 1, 2020
32. Belgium 🇧🇪 July 1, 2020
33. Belarus 🇧🇾 July 1, 2020
34. China 🇨🇳 (Beijing only) July 1, 2020
35. Sweden 🇸🇪 July 1, 2020
36. Canada 🇨🇦 July 1, 2020
37. Colombia 🇨🇴 July 1, 2020
38. Kosovo 🇽🇰 July 1, 2020
39. Malaysia 🇲🇾 July 1, 2020
40. Moldova 🇲🇩 July 1, 2020
41. Uzbekistan 🇺🇿 July 1, 2020
42. Republic of Taiwan 🇹🇼 July 1, 2020
43. Turkmenistan 🇹🇲 July 1, 2020
44. Ukraine 🇺🇦 July 1, 2020
45. Indonesia 🇮🇩 July 10, 2020
46. India 🇮🇳 July 10, 2020
47. Pakistan 🇵🇰 July 10, 2020
48. Algeria 🇩🇿 July 15, 2020
49. Morocco 🇲🇦 July 15, 2020
50. Philippines 🇵🇭 July 15, 2020
51. South Africa 🇿🇦 July 15, 2020
52. Georgia 🇬🇪 (only for Georgia City) July 15, 2020
53. UK 🇬🇧 July 15, 2020
55. Kuwait 🇰🇼 July 15, 2020
56. Libya 🇱🇾 July 15, 2020
57. Cyprus (Turkish side) June 1, 2020
58. Russia 🇷🇺 July 15, 2020
59. Bulgaria 🇧🇬 June 10, 2020
60. Brazil 🇧🇷 August 1
61. Armenia 🇦🇲 August 1, 2020
62. France 🇫🇷 August 1
63. Greece 🇬🇷 June 10, 2020
64. Germany 🇩🇪 June 15, 2020
65. Spain 🇪🇸 August 1
66. Italy 🇮🇹 August 1
67. Austria 🇦🇹 June 15, 2020
68. Azerbaijan 🇦🇿 June 15, 2020
69. Czech Republic 🇨🇿 June 15, 2020
70. USA 🇺🇸 September 1, 20
71. Switzerland 🇨🇭 June 15, 2020
72-UAE first flight to Beirut airport on 1 / 7


Aucun commentaire

Images de thèmes de Ollustrator. Fourni par Blogger.